SPOTO思博网络华为官网授权培训合作伙伴

             
           课程将HCIA和HCIP的课程融合设计,定位于大中型企业网络安全解决方案的实施和维护,
           通过对企业网络安全整体解决方案与技能的学习,将帮助您掌握企业安全网络架构设计、
           部署、运维和管理能力。